Курс по фотография

Курс по фотография

Съвременната фотографска техника става все по-сложна и предлага все повече улеснения. Днес е изключително лесно да се направи снимка. Необходимо е само да се натисне спусъка на фотоапарата. Автоматичните функции вършат останалото. Въпреки това, не винаги резултатът е според очакванията на фотографа. Понякога снимките са много тъмни или много светли, или цветовете изглеждат странни…

Необходимо е да се познават процесите и принципите, на които се подчинява формирането на фотографското изображение, за да може да бъде манипулирано според желанието на фотографа.

950.00 лв.