Бизнес английски

Бизнес английски

Идеята на курсa е да развиe както езиковите Ви компетенции, така и да надгради уменията и качествата, които са пряко свързани с кариерата и развитието ви.

Курсът надгражда познанията Ви по четирите езикови компонента – четене, писане, слушане с разбиране и говорене. Целта му е да усвоите материал като лексика и граматика и да изградите умения да прилагате наученото по естествен начин в практиката – в офиса, на командировка, на интервю и т.н. Изграждат се и редица важни умения като подготвяне на CV, разговор по телефон, организиране и провеждане на срещи, съставяне на доклад и т.н.

800.00 лв.

 • НИВО А1
 • НИВО А2
 • СЕРТИФИКАТ

Първото от четирите бизнес нива ще Ви даде важната основа, върху която да стъпите при изграждането на езиковите си компетенции. При успешно завършване на ниво А1 вие ще можете да:

 • Разпознавате познати думи и фрази, отнасящи се за Вас, колегите или заобикалящата среда;
 • Четете и разбирате познати имена, думи и основни изречения;
 • Участвате в базисен разговор за ежедневни теми;
 • Попълвате формуляри с лични данни;
 • Изписвате основни фрази и изречения.

В това ниво ще добиете повече увереност в ежедневната си комуникация. Познания по английски във всички езикови компоненти се надграждат и Ви дават повече самостоятелност. При успешно завършване на ниво А2 Вие ще можете да:

 • Разбирате фрази и често употребявана лексика, свързани с личните Ви интереси;
 • Улавяте основните мисли в кратки и ясно съобщения и обявления;
 • Четете кратки базисни текстове;
 • Намирате специфична информация във всекидневни писмени материали;
 • Четете и разбирате кратка ежедневна кореспонденция;
 • Комуникирате по рутинни задачи, изискващи размяна на ежедневна информация;
 • Пишете кратки базисни съобщения и кореспонденция.

В края на всяко ниво се полага финален устен и писмен изпит. Всеки курсист получава сертификат, в който са посочени постигнатите резултати по време на курса и на финалните изпити. Сертификатът удостоверява вашите знания по английски език в рамките на България.