Инвестиционен консултант

Милена Бахчеванова е инвестиционен консултант с над 2 години история на българския и международните капиталови пазари. Милена Бахчеванова предлага широк спектър от консултации за търговия с акции, облигации, компенсаторни инструменти, валута, суровини, договори за разлика и други финансови инструменти.

Инвестиционен консултант Милена Бахчеванова предоставя съвети за онлайн търговия както на Българската фондова борса (БФБ), така и достъп до над 100 финансови пазара от различни краища на света. Клиентите на инвестиционен консултант Милена Бахчеванова ще бъдат насочвани към най-добрите онлайн платформи на пазара, благодарение на партньорствата със световни лидери в областта на финансовите пазари като Interactive Brokers и CMC Markets.

Търговия с акции

На Българска Фондова Борса

Милена Бахчеванова консултира своите клиенти за онлайн търговията на БФБ. Потребителите на Милена Бахчеванова ще бъдат насочвани как да сключват маржин покупки и къси продажби на БФБ, както и да получат допълнително олихвяване на свободните парични наличности по клиентските си сметки.

На международните пазари

Trader Workstation – Професионална платформа на едно от най-големите имена в света на финансовите пазари – Interactive Brokers. В списъка с инструменти за търговия фигурират 14 класа финансови инструменти (вкл. акции, опции, облигации, фючърси, ETFs и други).

Милена Бахчеванова е още една възможност за Вашия достъп до международните финансови пазари.